SPESIALIST PÅ LEKEPLASSER OG BARNEHAGER

ALT INNEN HAGE,- ANLEGG OG GARTNERTJENESTER

Barnehager og lekeplasser

Lek og pedagogikk skal foregå i trygge og avgrensede omgivelser, og dette er viktig å huske på ved planlegging og utarbeidelse av en lekeplass. Barn elsker naturen og den innbyr til kreativitet og utfoldelse; bygge, leke, utforske, klatre, krype osv. En lekeplass skal ha rom for alle disse elementene, samtidig som leken skal foregå i trygge omgivelser.

Innen feltet lekeplasser og barnehager er det mange regler som må følges, og det krever en profesjonell gjennomføring. Varhaug Park og Hage har lang erfaring innen planlegging og opparbeidelse av lekeplasser, og garanterer at all utførelse gjøres ihenhold til nye forskrifter for slike oppdrag.

Om du trenger utskiftning eller vedlikehold av eksisterende lekeapperater, eller totalopparbeidelse av ny lekeplass så ta kontakt med oss, - vi kan lekeplasser!