No items found.

Langevann badeplass

Langevann badeplass i Egersund!

Vi har hatt et større prosjekt ved badeplassen Langevann i Egersund.

Her har vi har lødd nye støttemurer både mot og ved vannet, lagt ny bro med rekkverk,

laget ny solplass, rensket stier, opparbeidet ny stor parkeringsplass, ny sykkel-/gangvei med kantstein og

nye lyspunkt for gatebelysning.

Mye er dekket med asfalt, mens noe er dekket av steinstøv fra Rekefjord.

En flott jobb vi har hatt for Eigersund kommune.

Oppdragsgiver:

Eigersund kommune

Prosjektleder:

Øivind Varhaug

Grunnarbeid:

Varhaug Park & Hage AS

Samarbeidspartnere:

Borsheim AS

Ola Ramsland & Sønner AS

AH Bygg

Håland Asfalt

Skina