No items found.

Vesterhagen Bryne

Vesterhagen Bryne!

Ved de to nye boligblokkene ved Vesterhagen på Bryne har vi hatt oppdraget med å anlegge et helt nytt uteområde.

Et uteområde bestående av flere element som steinarbeid, lekeapparat, bord og benker, planter og lignende.

Vi har blant annet satt storgatestein som kanter rundt stiene, kantstein av granitt ved kjøreveier, plantet alle bed, lagt ferdigplen og

montert lekeapparater.

Jobben er gjort i samarbeid med Bergene Maskin Bryne.

Prosjektleder:

Øivind Varhaug

Overflatearbeid:

Varhaug Park & Hage AS

Grunnarbeid:

Bergene Maskin

Totalentreprenør:

Jærentreprenør